Poseban

  • Sistem napajanja

    Sistem napajanja

    Elektroenergetski sistem uglavnom uključuje opremu za proizvodnju električne energije i opremu za napajanje.Oprema za proizvodnju električne energije uglavnom uključuje kotao elektrane, parnu turbinu, gasnu turbinu, vodenu turbinu, generator, transformator...
    Čitaj više